Pareigybių aprašymai
Pareigybių aprašymai Atnaujinta Dydis
Pedagoginių ir nepedagoginių darbuotojų pareigybių aprašai 2023-12-20 22:48:35 633.39 KB
Specialistų pareigybių aprašymai
Visuomenės sveikatos specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą mokykloje pareigybės aprašymas 139.19 KB
Logopedo pareigybės aprašymas 112.3 KB
Psichologo pareigybės aprašymas 117.04 KB
Socialinio pedagogo pareigybės aprašymas 107.17 KB
Specialiojo pedagogo pareigybės aprašymas 110.66 KB
Pailgintos darbo dienos grupės auklėtojo pareigybės aprašas 106.7 KB