2022 m.
2022 m. Atnaujinta Dydis
2022 m. IV ketv. Aiškinamasis raštas 2023-12-20 13:07:24 8.44 MB
2022 m. IV ketv. Informacija apie per vienus metus gautinas sumas 2023-12-20 13:07:33 450.37 KB
2022 m. IV ketv. Atidėjimai pagal jų paskirtį 2023-12-20 13:07:39 1.07 MB
2022 m. IV ketv. Atsargų vertės pasikeitimai per ataskaitinį laikotarpį 2023-12-20 13:07:47 456.53 KB
2022 m. IV ketv. Finansavimo sumos 2023-12-20 13:07:53 1.22 MB
2022 m. IV ketv. Finansinės būklės ataskaita 2023-12-20 13:07:59 1.03 MB
2022 m. IV ketv. Grynojo turto pokyčių ataskaita 2023-12-20 13:08:06 461.84 KB
2022 m. IV ketv. Informacija apie darbo užmokestį ir socialinio draudimo sąnaudas 2023-12-20 13:08:15 388.03 KB
2022 m. IV ketv. Informacija apie gautą finansinę ir nefinansinę paramą 2023-12-20 13:08:27 813.65 KB
2022 m. IV ketv. Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo įsigijimo savikaina, balansinės vertės pasikeitimą 2023-12-20 13:08:35 849.97 KB
2022 m. IV ketv. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas 2023-12-20 13:08:45 413.83 KB
2022 m. IV ketv. Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą 2023-12-20 13:08:51 915.84 KB
2022 m. IV ketv. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus 2023-12-20 13:08:59 397.65 KB
2022 m. IV ketv. Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus 2023-12-20 13:09:07 477.66 KB
2022 m. IV ketv. Pinigų srautų ataskaita 2023-12-20 13:09:14 1.07 MB
2022 m. IV ketv. Veiklos rezultatų ataskaita 2023-12-20 13:09:35 586.92 KB
2022 m. III ketv. Finansinės būklės ataskaita 2023-12-20 13:09:46 174.96 KB
2022 m. III ketv. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2023-12-20 13:09:54 114.22 KB
2022 m. III ketv. Veiklos rezultatų ataskaita 2023-12-20 13:09:59 284.47 KB
2022 m. III ketv. Aiškinamasis raštas 2023-12-20 13:10:06 114.36 KB
2022 m. II ketv. Finansinės būklės ataskaita 2023-12-20 13:10:13 311.26 KB
2022 m. II ketv. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2023-12-20 13:10:20 207.16 KB
2022 m. II ketv. Veiklos rezultatų ataskaita 2023-12-20 13:10:28 611.6 KB
2022 m. II ketv. Aiškinamasis raštas 2023-12-20 13:10:37 213.13 KB
2022 m. I ketv. Finansinės būklės ataskaita 2023-12-20 13:10:46 209.15 KB
2022 m. I ketv. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2023-12-20 13:10:56 137.8 KB
2022 m. I ketv. Veiklos rezultatų ataskaita 2023-12-20 13:11:03 394.49 KB
2022 m. I ketv. Aiškinamasis raštas 2023-12-20 13:11:11 143.7 KB