Finansinių ataskaitų rinkiniai
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2024 m.
2024 m. I ketv. Finansinės būklės ataskaita 2024-04-17 16:27:17 1.03 MB
2024 m. I ketv. Aiškinamasis raštas 2024-04-17 16:26:50 1.62 MB
2024 m. I ketv. Veiklos rezultatų ataskaita 2024-04-17 16:26:59 656.48 KB
2023 m.
2023 m. IV ketv. Finansinės būklės ataskaita 2024-03-07 12:55:42 0.97 MB
2023m. IV ketv. Aiškinamas raštas 2024-03-07 12:55:42 8.01 MB
2023m. IV ketv. Atidėjiniai 2024-03-07 12:55:42 0.97 MB
2023m. IV ketv. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį 2024-03-07 12:55:42 423.62 KB
2023m. IV ketv. Finansavimo sumos 2024-03-07 12:55:42 1.11 MB
2023m. IV ketv. Grynojo turto pokyčių ataskaita 2024-03-07 12:55:42 411.84 KB
2023m. IV ketv. Informacija apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas 2024-03-07 12:55:42 353.25 KB
2023m. IV ketv. Informacija apie gautą ir panaudotą paramą 2024-03-07 12:55:42 700.45 KB
2023m. IV ketv. Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto vertės pasikeitimą 2024-03-07 12:55:42 752.17 KB
2023m. IV ketv. Informacija apie nematerialiojo turto pasikeitimą 2024-03-07 12:55:42 836.6 KB
2023m. IV ketv. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas 2024-03-07 12:55:42 409.84 KB
2023m. IV ketv. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus 2024-03-07 12:55:42 355.38 KB
2023m. IV ketv. Informacija apie trumpalaikes mokėtinas sumas 2024-03-07 12:55:42 368.77 KB
2023m. IV ketv. Informacija pagal veiklos segmentus 2024-03-07 12:55:42 867.34 KB
2023m. IV ketv. Pinigų srautų ataskaita 2024-03-07 12:55:42 0.98 MB
2023m. IV ketv. Veiklos rezultatų ataskaita 2024-03-07 12:55:42 551.24 KB
2023 m. III ketv. Finansinės ataskaitos 2024-03-07 12:55:42 174.9 KB
2023 m. II ketv. Veiklos rezultatų ataskaita 2024-03-07 12:55:42 611.71 KB
2023 m. III ketv. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2024-03-07 12:55:42 114.16 KB
2023 m. III ketv. Veiklos rezultatų ataskaita 2024-03-07 12:55:42 284.48 KB
2023 m. III ketv. Aiškinamasis raštas 2024-03-07 12:55:42 114.47 KB
2023 m. II ketv. Finansinės ataskaitos 2024-03-07 12:55:42 309.67 KB
2023 m. I ketv. Finansinės ataskaitos 2024-03-07 12:55:42 174.76 KB
2023 m. II ketv. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2024-03-07 12:55:42 206.87 KB
2023 m. II ketv. Aiškinamasis raštas 2024-03-07 12:55:43 212.38 KB
2023 m. I ketv. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2024-03-07 12:55:43 114.02 KB
2023 m. I ketv. Veiklos rezultatų ataskaita 2024-03-07 12:55:43 284.98 KB
2023 m. I ketv. Aiškinamasis raštas 2024-03-07 12:55:43 114.05 KB
2022 m.
2022 m. IV ketv. Aiškinamasis raštas 2023-12-20 13:07:24 8.44 MB
2022 m. IV ketv. Informacija apie per vienus metus gautinas sumas 2023-12-20 13:07:33 450.37 KB
2022 m. IV ketv. Atidėjimai pagal jų paskirtį 2023-12-20 13:07:39 1.07 MB
2022 m. IV ketv. Atsargų vertės pasikeitimai per ataskaitinį laikotarpį 2023-12-20 13:07:47 456.53 KB
2022 m. IV ketv. Finansavimo sumos 2023-12-20 13:07:53 1.22 MB
2022 m. IV ketv. Finansinės būklės ataskaita 2023-12-20 13:07:59 1.03 MB
2022 m. IV ketv. Grynojo turto pokyčių ataskaita 2023-12-20 13:08:06 461.84 KB
2022 m. IV ketv. Informacija apie darbo užmokestį ir socialinio draudimo sąnaudas 2023-12-20 13:08:15 388.03 KB
2022 m. IV ketv. Informacija apie gautą finansinę ir nefinansinę paramą 2023-12-20 13:08:27 813.65 KB
2022 m. IV ketv. Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo įsigijimo savikaina, balansinės vertės pasikeitimą 2023-12-20 13:08:35 849.97 KB
2022 m. IV ketv. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas 2023-12-20 13:08:45 413.83 KB
2022 m. IV ketv. Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą 2023-12-20 13:08:51 915.84 KB
2022 m. IV ketv. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus 2023-12-20 13:08:59 397.65 KB
2022 m. IV ketv. Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus 2023-12-20 13:09:07 477.66 KB
2022 m. IV ketv. Pinigų srautų ataskaita 2023-12-20 13:09:14 1.07 MB
2022 m. IV ketv. Veiklos rezultatų ataskaita 2023-12-20 13:09:35 586.92 KB
2022 m. III ketv. Finansinės būklės ataskaita 2023-12-20 13:09:46 174.96 KB
2022 m. III ketv. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2023-12-20 13:09:54 114.22 KB
2022 m. III ketv. Veiklos rezultatų ataskaita 2023-12-20 13:09:59 284.47 KB
2022 m. III ketv. Aiškinamasis raštas 2023-12-20 13:10:06 114.36 KB
2022 m. II ketv. Finansinės būklės ataskaita 2023-12-20 13:10:13 311.26 KB
2022 m. II ketv. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2023-12-20 13:10:20 207.16 KB
2022 m. II ketv. Veiklos rezultatų ataskaita 2023-12-20 13:10:28 611.6 KB
2022 m. II ketv. Aiškinamasis raštas 2023-12-20 13:10:37 213.13 KB
2022 m. I ketv. Finansinės būklės ataskaita 2023-12-20 13:10:46 209.15 KB
2022 m. I ketv. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2023-12-20 13:10:56 137.8 KB
2022 m. I ketv. Veiklos rezultatų ataskaita 2023-12-20 13:11:03 394.49 KB
2022 m. I ketv. Aiškinamasis raštas 2023-12-20 13:11:11 143.7 KB
2021 m.
Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos knygų užsakymas bibliotekos fondams pildyti (iš mokymo lėšų) 2020-2021 m. m. 2023-12-20 17:16:18 674.1 KB
Mokymo lėšos vadovėliams ir mokymo priemonėms pirkti 2020-2021 m. m. 2023-12-20 17:16:26 653.5 KB
2021 m. IV ketv. Aiškinamasis raštas 2023-12-20 13:11:31 448.03 KB
2021 m. IV ketv. Atidėjimai 2023-12-20 13:11:38 830.2 KB
2021 m. IV ketv. Atsargų vertės pasikeitimas 2023-12-20 13:11:45 464.28 KB
2021 m. IV ketv. Finansavimo sumos ir jų pokyčiai 2023-12-20 13:11:52 906.17 KB
2021 m. IV ketv. Finansinės būklės ataskaitos 2023-12-20 13:11:58 1.05 MB
2021 m. IV ketv. Grynojo turto pokyčių ataskaita 2023-12-20 13:12:07 459.79 KB
2021 m. IV ketv. Ilgalaikio materialiojo turto vertės pasikeitimas 2023-12-20 13:12:13 905.5 KB
2021 m. IV ketv. Informacija apie darbo užmokestį ir socialinio draudimo sąnaudas 2023-12-20 13:12:20 397.39 KB
2021 m. IV ketv. Informacija apie kitas pagrindinės veiklos sąnaudas 2023-12-20 13:12:32 416.25 KB
2021 m. IV ketv. Informacija apie paramos gavimą ir panaudojimą 2023-12-20 13:12:39 802.19 KB
2021 m. IV ketv. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas 2023-12-20 13:12:47 458.28 KB
2021 m. IV ketv. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus 2023-12-20 13:12:54 396.2 KB
2021 m. IV ketv. Informacija pagal veiklos segmentus 2023-12-20 13:13:01 967.68 KB
2021 m. IV ketv. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas 2023-12-20 13:13:07 812.28 KB
2021 m. IV ketv. Pinigų srautų ataskaita 2023-12-20 13:13:13 1.06 MB
2021 m. IV ketv. Veiklos rezultatų ataskaita 2023-12-20 13:13:20 611.19 KB
2021 m. III ketv. Finansinės būklės ataskaita 2023-12-20 13:13:29 209.17 KB
2021 m. III ketv. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2023-12-20 13:13:37 137.87 KB
2021 m. III ketv. Veiklos rezultatų ataskaita 2023-12-20 13:13:43 394.22 KB
2021 m. III ketv. Aiškinamasis raštas 2023-12-20 13:13:50 145.09 KB
2021 m. II ketv. Finansinės būklės ataskaita 2023-12-20 13:13:58 157.46 KB
2021 m. II ketv. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2023-12-20 13:14:06 78.69 KB
2021 m. II ketv. Veiklos rezultatų ataskaita 2023-12-20 13:14:24 144.67 KB
2021 m. II ketv. Aiškinamasis raštas 2023-12-20 13:14:31 80 KB
2021 m. I ketv. Finansinės būklės ataskaita 2023-12-20 13:14:40 310.1 KB
2021 m. I ketv. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2023-12-20 13:14:47 205.76 KB
2021 m. I ketv. Veiklos rezultatų ataskaita 2023-12-20 13:14:54 611.35 KB
2021 m. I ketv. Aiškinamasis raštas 2023-12-20 13:15:04 210.58 KB
2020 m.
2020 m. IV ketv. Aiškinamasis raštas 2023-12-20 17:15:51 468.11 KB
2020 m. IV ketv. Atidėjimai 2023-12-20 17:15:51 616.9 KB
2020 m. IV ketv. Atsargų vertės pasikeitimas 2023-12-20 17:15:52 474.69 KB
2020 m. IV ketv. Finansavimo sumos ir jų pokyčiai 2023-12-20 17:15:52 771.4 KB
2020 m. IV ketv. Finansinės būklės ataskaitos 2023-12-20 17:15:52 915.72 KB
2020 m. IV ketv. Grynojo turto pokyčių ataskaita 2023-12-20 17:15:52 349.57 KB
2020 m. IV ketv. Ilgalaikio materialiojo turto vertės pasikeitimas 2023-12-20 17:15:52 809.95 KB
2020 m. IV ketv. Informacija apie darbo užmokestį ir socialinio draudimo sąnaudas 2023-12-20 17:15:52 420.31 KB
2020 m. IV ketv. Informacija apie kitas pagrindinės veiklos sąnaudas 2023-12-20 17:15:52 313.51 KB
2020 m. IV ketv. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas 2023-12-20 17:15:52 340.95 KB
2020 m. IV ketv. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus 2023-12-20 17:15:52 403.93 KB
2020 m. IV ketv. Informacija apie trumpalaikes mokėtinas sumas 2023-12-20 17:15:52 315.92 KB
2020 m. IV ketv. Informacija pagal veiklos argumentus 2023-12-20 17:15:52 950.44 KB
2020 m. IV ketv. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas 2023-12-20 17:15:52 727.28 KB
2020 m. IV ketv. Pinigų srautų ataskaita 2023-12-20 17:15:52 802.35 KB
2020 m. IV ketv. Veiklos rezultatų ataskaita 2023-12-20 17:15:52 582.45 KB
2020 m. III ketv. Finansinės būklės ataskaita 2023-12-20 17:15:52 310.12 KB
2020 m. III ketv. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2023-12-20 17:15:52 206.21 KB
2020 m. III ketv. Veiklos rezultatų ataskaita 2023-12-20 17:15:52 611.21 KB
2020 m. III ketv. Aiškinamasis raštas 2023-12-20 17:15:52 211.58 KB
2020 m. II ketv. Finansinės būklės ataskaita 2023-12-20 17:15:52 176.29 KB
2020 m. II ketv. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2023-12-20 17:15:52 113.63 KB
2020 m. II ketv. Veiklos rezultatų ataskaita 2023-12-20 17:15:52 284.67 KB
2020 m. II ketv. Aiškinamasis raštas 2023-12-20 17:15:52 115.89 KB
2020 m. I ketv. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2023-12-20 17:15:52 77.79 KB
2020 m. I ketv. Finansinės būklės ataskaita 2023-12-20 17:15:52 158.34 KB
2020 m. I ketv. Veiklos rezultatų ataskaita 2023-12-20 17:15:52 143.99 KB
2020 m. I ketv. Aiškinamasis raštas 2023-12-20 17:15:52 75.21 KB
2019 m.
2019 m. IV ketv. Aiškinamasis raštas 2023-12-20 13:26:49 407 KB
2019 m. IV ketv. Finansinės būklės ataskaita 2023-12-20 13:26:56 158.53 KB
2019 m. IV ketv. Veiklos rezultatų ataskaita 2023-12-20 13:27:03 144.27 KB
2019 m. IV ketv. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį 2023-12-20 13:27:11 87.97 KB
2019 m. IV ketv. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas 2023-12-20 13:27:41 99.46 KB
2019 m. IV ketv. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas 2023-12-20 13:27:52 84.48 KB
2019 m. IV ketv. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai 2023-12-20 13:27:59 78.02 KB
2019 m. IV ketv. Grynojo turto pokyčių ataskaita 2023-12-20 13:28:06 120.86 KB
2019 m. IV ketv. Pinigų srautų ataskaita 2023-12-20 13:28:16 143.58 KB
2019 m. IV ketv. Informacija pagal veiklos segmentus 2023-12-20 13:28:24 76.46 KB
2019 m. IV ketv. Informacija apie per vienus metus gautinas sumas 2023-12-20 13:28:35 84.91 KB
2019 m. III ketv. Finansinės būklės ataskaita 2023-12-20 13:28:42 77.5 KB
2019 m. III ketv. Veiklos rezultatų ataskaita 2023-12-20 13:30:10 51 KB
2019 m. III ketv. Grynojo turto pokyčių ataskaita 2023-12-20 13:30:18 35.5 KB
2019 m. III ketv. Aiškinamasis raštas 2023-12-20 13:30:25 78 KB
2019 m. II ketv. Finansinės būklės ataskaita 2023-12-20 13:30:52 77.5 KB
2019 m. II ketv. Veiklos rezultatų ataskaita 2023-12-20 13:31:06 44 KB
2019 m. II ketv. Grynojo turto pokyčių ataskaita 2023-12-20 13:31:15 28.5 KB
2019 m. II ketv. Aiškinamasis raštas 2023-12-20 13:31:24 77 KB
2018 m.
2018 m. IV ketv. Aiškinamasis raštas 2023-12-20 13:31:35 359.67 KB
2018 m. IV ketv. Finansinės būklės ataskaita 2023-12-20 13:31:45 77.5 KB
2018 m. IV ketv. Veiklos rezultatų ataskaita 2023-12-20 13:31:53 51.5 KB
2018 m. IV ketv. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį 2023-12-20 13:32:09 52 KB
2018 m. IV ketv. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas 2023-12-20 13:32:18 57 KB
2018 m. IV ketv. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas 2023-12-20 13:32:29 49.5 KB
2018 m. IV ketv. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai 2023-12-20 13:32:36 51.5 KB
2018 m. IV ketv. Grynojo turto pokyčių ataskaita 2023-12-20 13:32:45 36 KB
2018 m. IV ketv. Pinigų srautų ataskaita 2023-12-20 13:32:52 129.5 KB
2018 m. IV ketv. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas 2023-12-20 13:32:58 49.5 KB
2018 m. IV ketv. Informacija pagal veiklos segmentus 2023-12-20 13:33:11 38.5 KB
2018 m. III ketv. Aiškinamasis raštas 2023-12-20 13:33:19 81.5 KB
2018 m. III ketv. Finansinės būklės ataskaita 2023-12-20 13:33:29 104.5 KB
2018 m. III ketv. Veiklos rezultatų ataskaita 2023-12-20 13:33:36 60.5 KB
2018 m. III ketv. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos ir pajamos 2023-12-20 13:33:43 134.5 KB
2018 m. III ketv. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį 2023-12-20 13:33:51 79.5 KB
2018 m. III ketv. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas 2023-12-20 13:33:58 75.5 KB
2018 m. III ketv. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas 2023-12-20 13:34:04 67.5 KB
2018 m. III ketv. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai 2023-12-20 13:34:11 79 KB
2018 m. II ketv. Aiškinamasis raštas 2023-12-20 13:34:17 82 KB
2018 m. II ketv. Finansinės būklės ataskaita 2023-12-20 13:34:24 104.5 KB
2018 m. II ketv. Veiklos rezultatų ataskaita 2023-12-20 13:34:30 53 KB
2018 m. II ketv. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos ir pajamos 2023-12-20 13:34:37 134.5 KB
2018 m. II ketv. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį 2023-12-20 13:34:44 79 KB
2018 m. II ketv. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas 2023-12-20 13:34:54 75.5 KB
2018 m. II ketv. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas 2023-12-20 13:35:07 68 KB
2018 m. II ketv. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai 2023-12-20 13:35:14 79 KB