2018 m.
2018 m. Atnaujinta Dydis
2018 m. IV ketv. Aiškinamasis raštas 2023-12-20 13:31:35 359.67 KB
2018 m. IV ketv. Finansinės būklės ataskaita 2023-12-20 13:31:45 77.5 KB
2018 m. IV ketv. Veiklos rezultatų ataskaita 2023-12-20 13:31:53 51.5 KB
2018 m. IV ketv. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį 2023-12-20 13:32:09 52 KB
2018 m. IV ketv. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas 2023-12-20 13:32:18 57 KB
2018 m. IV ketv. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas 2023-12-20 13:32:29 49.5 KB
2018 m. IV ketv. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai 2023-12-20 13:32:36 51.5 KB
2018 m. IV ketv. Grynojo turto pokyčių ataskaita 2023-12-20 13:32:45 36 KB
2018 m. IV ketv. Pinigų srautų ataskaita 2023-12-20 13:32:52 129.5 KB
2018 m. IV ketv. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas 2023-12-20 13:32:58 49.5 KB
2018 m. IV ketv. Informacija pagal veiklos segmentus 2023-12-20 13:33:11 38.5 KB
2018 m. III ketv. Aiškinamasis raštas 2023-12-20 13:33:19 81.5 KB
2018 m. III ketv. Finansinės būklės ataskaita 2023-12-20 13:33:29 104.5 KB
2018 m. III ketv. Veiklos rezultatų ataskaita 2023-12-20 13:33:36 60.5 KB
2018 m. III ketv. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos ir pajamos 2023-12-20 13:33:43 134.5 KB
2018 m. III ketv. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį 2023-12-20 13:33:51 79.5 KB
2018 m. III ketv. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas 2023-12-20 13:33:58 75.5 KB
2018 m. III ketv. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas 2023-12-20 13:34:04 67.5 KB
2018 m. III ketv. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai 2023-12-20 13:34:11 79 KB
2018 m. II ketv. Aiškinamasis raštas 2023-12-20 13:34:17 82 KB
2018 m. II ketv. Finansinės būklės ataskaita 2023-12-20 13:34:24 104.5 KB
2018 m. II ketv. Veiklos rezultatų ataskaita 2023-12-20 13:34:30 53 KB
2018 m. II ketv. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos ir pajamos 2023-12-20 13:34:37 134.5 KB
2018 m. II ketv. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį 2023-12-20 13:34:44 79 KB
2018 m. II ketv. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas 2023-12-20 13:34:54 75.5 KB
2018 m. II ketv. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas 2023-12-20 13:35:07 68 KB
2018 m. II ketv. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai 2023-12-20 13:35:14 79 KB