2021 m.
2021 m. Atnaujinta Dydis
Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos knygų užsakymas bibliotekos fondams pildyti (iš mokymo lėšų) 2020-2021 m. m. 2023-12-20 17:16:18 674.1 KB
Mokymo lėšos vadovėliams ir mokymo priemonėms pirkti 2020-2021 m. m. 2023-12-20 17:16:26 653.5 KB
2021 m. IV ketv. Aiškinamasis raštas 2023-12-20 13:11:31 448.03 KB
2021 m. IV ketv. Atidėjimai 2023-12-20 13:11:38 830.2 KB
2021 m. IV ketv. Atsargų vertės pasikeitimas 2023-12-20 13:11:45 464.28 KB
2021 m. IV ketv. Finansavimo sumos ir jų pokyčiai 2023-12-20 13:11:52 906.17 KB
2021 m. IV ketv. Finansinės būklės ataskaitos 2023-12-20 13:11:58 1.05 MB
2021 m. IV ketv. Grynojo turto pokyčių ataskaita 2023-12-20 13:12:07 459.79 KB
2021 m. IV ketv. Ilgalaikio materialiojo turto vertės pasikeitimas 2023-12-20 13:12:13 905.5 KB
2021 m. IV ketv. Informacija apie darbo užmokestį ir socialinio draudimo sąnaudas 2023-12-20 13:12:20 397.39 KB
2021 m. IV ketv. Informacija apie kitas pagrindinės veiklos sąnaudas 2023-12-20 13:12:32 416.25 KB
2021 m. IV ketv. Informacija apie paramos gavimą ir panaudojimą 2023-12-20 13:12:39 802.19 KB
2021 m. IV ketv. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas 2023-12-20 13:12:47 458.28 KB
2021 m. IV ketv. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus 2023-12-20 13:12:54 396.2 KB
2021 m. IV ketv. Informacija pagal veiklos segmentus 2023-12-20 13:13:01 967.68 KB
2021 m. IV ketv. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas 2023-12-20 13:13:07 812.28 KB
2021 m. IV ketv. Pinigų srautų ataskaita 2023-12-20 13:13:13 1.06 MB
2021 m. IV ketv. Veiklos rezultatų ataskaita 2023-12-20 13:13:20 611.19 KB
2021 m. III ketv. Finansinės būklės ataskaita 2023-12-20 13:13:29 209.17 KB
2021 m. III ketv. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2023-12-20 13:13:37 137.87 KB
2021 m. III ketv. Veiklos rezultatų ataskaita 2023-12-20 13:13:43 394.22 KB
2021 m. III ketv. Aiškinamasis raštas 2023-12-20 13:13:50 145.09 KB
2021 m. II ketv. Finansinės būklės ataskaita 2023-12-20 13:13:58 157.46 KB
2021 m. II ketv. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2023-12-20 13:14:06 78.69 KB
2021 m. II ketv. Veiklos rezultatų ataskaita 2023-12-20 13:14:24 144.67 KB
2021 m. II ketv. Aiškinamasis raštas 2023-12-20 13:14:31 80 KB
2021 m. I ketv. Finansinės būklės ataskaita 2023-12-20 13:14:40 310.1 KB
2021 m. I ketv. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2023-12-20 13:14:47 205.76 KB
2021 m. I ketv. Veiklos rezultatų ataskaita 2023-12-20 13:14:54 611.35 KB
2021 m. I ketv. Aiškinamasis raštas 2023-12-20 13:15:04 210.58 KB