2020 m.
2020 m. Atnaujinta Dydis
2020 m. IV ketv. Aiškinamasis raštas 2023-12-20 17:15:51 468.11 KB
2020 m. IV ketv. Atidėjimai 2023-12-20 17:15:51 616.9 KB
2020 m. IV ketv. Atsargų vertės pasikeitimas 2023-12-20 17:15:52 474.69 KB
2020 m. IV ketv. Finansavimo sumos ir jų pokyčiai 2023-12-20 17:15:52 771.4 KB
2020 m. IV ketv. Finansinės būklės ataskaitos 2023-12-20 17:15:52 915.72 KB
2020 m. IV ketv. Grynojo turto pokyčių ataskaita 2023-12-20 17:15:52 349.57 KB
2020 m. IV ketv. Ilgalaikio materialiojo turto vertės pasikeitimas 2023-12-20 17:15:52 809.95 KB
2020 m. IV ketv. Informacija apie darbo užmokestį ir socialinio draudimo sąnaudas 2023-12-20 17:15:52 420.31 KB
2020 m. IV ketv. Informacija apie kitas pagrindinės veiklos sąnaudas 2023-12-20 17:15:52 313.51 KB
2020 m. IV ketv. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas 2023-12-20 17:15:52 340.95 KB
2020 m. IV ketv. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus 2023-12-20 17:15:52 403.93 KB
2020 m. IV ketv. Informacija apie trumpalaikes mokėtinas sumas 2023-12-20 17:15:52 315.92 KB
2020 m. IV ketv. Informacija pagal veiklos argumentus 2023-12-20 17:15:52 950.44 KB
2020 m. IV ketv. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas 2023-12-20 17:15:52 727.28 KB
2020 m. IV ketv. Pinigų srautų ataskaita 2023-12-20 17:15:52 802.35 KB
2020 m. IV ketv. Veiklos rezultatų ataskaita 2023-12-20 17:15:52 582.45 KB
2020 m. III ketv. Finansinės būklės ataskaita 2023-12-20 17:15:52 310.12 KB
2020 m. III ketv. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2023-12-20 17:15:52 206.21 KB
2020 m. III ketv. Veiklos rezultatų ataskaita 2023-12-20 17:15:52 611.21 KB
2020 m. III ketv. Aiškinamasis raštas 2023-12-20 17:15:52 211.58 KB
2020 m. II ketv. Finansinės būklės ataskaita 2023-12-20 17:15:52 176.29 KB
2020 m. II ketv. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2023-12-20 17:15:52 113.63 KB
2020 m. II ketv. Veiklos rezultatų ataskaita 2023-12-20 17:15:52 284.67 KB
2020 m. II ketv. Aiškinamasis raštas 2023-12-20 17:15:52 115.89 KB
2020 m. I ketv. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2023-12-20 17:15:52 77.79 KB
2020 m. I ketv. Finansinės būklės ataskaita 2023-12-20 17:15:52 158.34 KB
2020 m. I ketv. Veiklos rezultatų ataskaita 2023-12-20 17:15:52 143.99 KB
2020 m. I ketv. Aiškinamasis raštas 2023-12-20 17:15:52 75.21 KB