Taisyklės
Taisyklės Atnaujinta Dydis
Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos naudojimosi biblioteka taisyklės 2024-02-09 13:14:52 152.12 KB
Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos bibliotekos asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2024-02-09 13:14:52 146.34 KB
Darbo tvarkos taisyklės 2023-12-20 19:08:43 464.41 KB
Darbo tvarkos taisyklių papildymas 2023-12-20 19:08:43 555.9 KB
Mokinių elgesio taisyklės 2023-12-20 19:08:44 235.23 KB
Asmens duomenų tvarkymo Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinėje mokykloje taisyklės 2023-12-20 19:14:06 212.03 KB
Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2023-12-20 19:14:15 264.67 KB
Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos gautos paramos priėmimo, apskaitos ir panaudojimo taisyklės 2023-12-20 19:09:04 137.87 KB
Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos darbuotojų bendravimo elektroniniu paštu taisyklės 2023-12-20 19:09:04 122.31 KB
Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2023-12-20 23:14:20 236.5 KB