2023 m.
2023 m. Atnaujinta Dydis
2023 m. IV ketv. Finansinės būklės ataskaita 2024-03-07 12:55:42 0.97 MB
2023m. IV ketv. Aiškinamas raštas 2024-03-07 12:55:42 8.01 MB
2023m. IV ketv. Atidėjiniai 2024-03-07 12:55:42 0.97 MB
2023m. IV ketv. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį 2024-03-07 12:55:42 423.62 KB
2023m. IV ketv. Finansavimo sumos 2024-03-07 12:55:42 1.11 MB
2023m. IV ketv. Grynojo turto pokyčių ataskaita 2024-03-07 12:55:42 411.84 KB
2023m. IV ketv. Informacija apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas 2024-03-07 12:55:42 353.25 KB
2023m. IV ketv. Informacija apie gautą ir panaudotą paramą 2024-03-07 12:55:42 700.45 KB
2023m. IV ketv. Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto vertės pasikeitimą 2024-03-07 12:55:42 752.17 KB
2023m. IV ketv. Informacija apie nematerialiojo turto pasikeitimą 2024-03-07 12:55:42 836.6 KB
2023m. IV ketv. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas 2024-03-07 12:55:42 409.84 KB
2023m. IV ketv. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus 2024-03-07 12:55:42 355.38 KB
2023m. IV ketv. Informacija apie trumpalaikes mokėtinas sumas 2024-03-07 12:55:42 368.77 KB
2023m. IV ketv. Informacija pagal veiklos segmentus 2024-03-07 12:55:42 867.34 KB
2023m. IV ketv. Pinigų srautų ataskaita 2024-03-07 12:55:42 0.98 MB
2023m. IV ketv. Veiklos rezultatų ataskaita 2024-03-07 12:55:42 551.24 KB
2023 m. III ketv. Finansinės ataskaitos 2024-03-07 12:55:42 174.9 KB
2023 m. II ketv. Veiklos rezultatų ataskaita 2024-03-07 12:55:42 611.71 KB
2023 m. III ketv. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2024-03-07 12:55:42 114.16 KB
2023 m. III ketv. Veiklos rezultatų ataskaita 2024-03-07 12:55:42 284.48 KB
2023 m. III ketv. Aiškinamasis raštas 2024-03-07 12:55:42 114.47 KB
2023 m. II ketv. Finansinės ataskaitos 2024-03-07 12:55:42 309.67 KB
2023 m. I ketv. Finansinės ataskaitos 2024-03-07 12:55:42 174.76 KB
2023 m. II ketv. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2024-03-07 12:55:42 206.87 KB
2023 m. II ketv. Aiškinamasis raštas 2024-03-07 12:55:43 212.38 KB
2023 m. I ketv. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2024-03-07 12:55:43 114.02 KB
2023 m. I ketv. Veiklos rezultatų ataskaita 2024-03-07 12:55:43 284.98 KB
2023 m. I ketv. Aiškinamasis raštas 2024-03-07 12:55:43 114.05 KB