2019 m.
2019 m. Atnaujinta Dydis
2019 m. IV ketv. Aiškinamasis raštas 2023-12-20 13:26:49 407 KB
2019 m. IV ketv. Finansinės būklės ataskaita 2023-12-20 13:26:56 158.53 KB
2019 m. IV ketv. Veiklos rezultatų ataskaita 2023-12-20 13:27:03 144.27 KB
2019 m. IV ketv. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį 2023-12-20 13:27:11 87.97 KB
2019 m. IV ketv. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas 2023-12-20 13:27:41 99.46 KB
2019 m. IV ketv. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas 2023-12-20 13:27:52 84.48 KB
2019 m. IV ketv. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai 2023-12-20 13:27:59 78.02 KB
2019 m. IV ketv. Grynojo turto pokyčių ataskaita 2023-12-20 13:28:06 120.86 KB
2019 m. IV ketv. Pinigų srautų ataskaita 2023-12-20 13:28:16 143.58 KB
2019 m. IV ketv. Informacija pagal veiklos segmentus 2023-12-20 13:28:24 76.46 KB
2019 m. IV ketv. Informacija apie per vienus metus gautinas sumas 2023-12-20 13:28:35 84.91 KB
2019 m. III ketv. Finansinės būklės ataskaita 2023-12-20 13:28:42 77.5 KB
2019 m. III ketv. Veiklos rezultatų ataskaita 2023-12-20 13:30:10 51 KB
2019 m. III ketv. Grynojo turto pokyčių ataskaita 2023-12-20 13:30:18 35.5 KB
2019 m. III ketv. Aiškinamasis raštas 2023-12-20 13:30:25 78 KB
2019 m. II ketv. Finansinės būklės ataskaita 2023-12-20 13:30:52 77.5 KB
2019 m. II ketv. Veiklos rezultatų ataskaita 2023-12-20 13:31:06 44 KB
2019 m. II ketv. Grynojo turto pokyčių ataskaita 2023-12-20 13:31:15 28.5 KB
2019 m. II ketv. Aiškinamasis raštas 2023-12-20 13:31:24 77 KB