Programos
Programos Atnaujinta Dydis
Sveikatos stiprinimo programa 2020-2024 m. m. 2023-12-21 19:36:17 664.35 KB
Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios ugdymo programos aprašas 2023-12-21 19:36:17 388.51 KB
Gabių mokinių skatinimo ir ugdymo programa 2023-12-20 17:37:26 155.19 KB
Socialinio emocinio ugdymo programa 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metams 2023-12-21 19:38:59 298.99 KB
Ugdymo karjerai programa 2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metams 2023-12-20 23:29:53 269.29 KB
Etninės kultūros veiklos programa 2023-12-20 17:37:28 306.65 KB