Įsivertinimai
Įsivertinimai Atnaujinta Dydis
2020-2021 m. m. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas, atlikus NMVA įsivertinimo ir pažangos apklausą 2023-12-19 08:55:38 413.92 KB
2019-2020 m. m. Nuotolinio mokymo(si) įsivertinimas 2023-12-19 08:55:38 628.11 KB
2019-2020 m. m. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas (2020 m. sausis-vasaris) 2023-12-19 08:57:17 144.85 KB
2019-2020 m. m. Platusis mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas 2023-12-19 08:58:02 863.54 KB
2018-2019 m. m. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo 2018-2019 m. m. planas 2023-12-19 08:55:40 219.72 KB
2018-2019 m. m. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas, atlikus NMVA įsivertinimo ir pažangos apklausą 2023-12-19 09:00:12 282.44 KB
2017-2018 m. m. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita, atlikus NMVA įsivertinimo ir pažangos apklausą 2023-12-19 09:01:25 515.76 KB
2017-2018 m. m. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita, atlikus bendradarbiavimo su tėvais ir mokyklos tinklaveika apklausą 2023-12-19 09:02:24 187.38 KB